Wedstrijdreglement paardenmarathon

Trajecten

De wedstrijd bestaat uit 3 trajecten:

  • Het A-traject:
    Een prachtige route door het bos van 8000m. Deze route wordt op tijd gereden. De gang in dit traject is vrij. De gemiddelde snelheid in dit traject is: voor pony's 11km/u; voor paarden 12km/u. Na het A-traject volgt een verplichte rust van tenminste 10 minuten.
  • Het B-traject:
    Met een lengte van 9200m. Dit traject wordt niet op tijd gereden. Alleen de hindernissen in dit traject worden geklokt. Wel wordt er maximum tijd ingesteld om de snelheid in de wedstrijd te houden. De gang in dit traject is vrij. De aanbevolen gemiddelde snelheid in dit traject is: voor pony's 11km/u; voor paarden 12km/u.
  • Het uitstaptraject:
    Met een lengte van 1000m. De voorgeschreven gang in dit traject is stap.

  • Sulky's (met kleine pony's) kunnen alleen het B-traject rijden. Een groom op de fiets is daarbij verplicht.

Hindernissen

In het B-traject zijn 8 hindernissen opgenomen. 1 vaardigeheidsparcour. Deze wordt als een hindernis gereden. 4 hindernissen in het bos en 3 hindernissen in het dorp. In totaal dus 8 hindernissen.

Veterinaire keuring

Bij de start van het A-traject, de start van het B-traject en na het uitstaptraject is er een veterinaire keuring. De veearts is bevoegd, bij het niet voldoende gezond zijn van (één van) uw paard(en) of pony('s), u uit de wedstrijd te halen.

Vrijwilligers

De organisatie van onze marathonwedstrijd vraagt de inzet van veel vrijwilligers, die hun vrije dag(en) inleveren om jullie, deelnemers, de mogelijkheid te geven jullie sport te beoefenen. Zij doen hun uiterste best om de dag succesvol te laten verlopen. Ben je het niet eens met een beslissing van een vrijwilliger, wendt je dan tot de wedstrijdleiding, deze zal proberen tot een goede beslissing te komen. Reageer nooit en te nimmer jouw frustratie af op een vrijwilliger.

Wij zijn zuinig op onze vrijwilligers. Daarom hebben wij nog een laatste regel toegevoegd: Onheus bejegenen van onze vrijwilligers is uitsluiting.

 Overzicht strafpunten en uitsluitingen

In de wedstrijd    
Overtreding Sanctie  
Losgeraakte of kapotte streng en/of disselboom. 10 Strafpunten maximaal
Wanneer de groom de zweep, leidsels en/of rem hanteert zonder dat het rijtuig stilstaat. 20 Strafpunten
Wanneer een groom over het paard, lamoen/langboom en/of hindernis klimt. 20 Strafpunten per keer
Deelnemers en/of grooms zonder goedgekeurde veiligheidshelm (EN1384) . Uitsluiting  
Beschadigd rijtuig (ontbrekend wiel, gebroken boom enz.) bij einde traject B. Uitsluiting  
Omslaan van een rijtuig in proef B. Uitsluiting  
Paard met been over zweng etc., indien niet ogenblikkelijk hersteld. Uitsluiting  
Hulp van derden. Uitsluiting  
Onheus bejegenen van onze vrijwilligers. Uitsluiting  
     
In de trajecten.    
Overtreding Sanctie  
Voor elke seconde boven de toegestane tijd in het A-traject. 0,25 Strafpunten
Voor elke seconde onder de minimumtijd in het A-traject. 0,25 Strafpunten
Afstappen van één of beide groom(s) in het traject, zonder dat het rijtuig stilstaat. 5 Strafpunten
Paarden die niet meer in staat verder deel te nemen aan een volgend traject. Uitsluiting  
Overschrijding van de maximumtijd in een traject. Uitsluiting  
     
In de hindernissen.    
Overtreding Sanctie  
Voor elke seconde in de hindernis. 0,25 Strafpunten
Afrijden van een afrijdbaar element. 2 Strafpunten
Wanneer één of beide groom(s) in een hindernis beide voeten op de grond plaatst, of op een hindernis. 5 Strafpunten per keer
Eigenhandig verhinderen dat een afrijdbaar element wordt afgereden. 10 Strafpunten per keer
Het niet kunnen overhandigen van het grondtijdenformulier bij de finish. 10 Strafpunten
Wanneer de deelnemer in een hindernis met beide voeten op de grond staat of op een hindernis. 20 Strafpunten per keer
Herstelde fout in het parcours van een hindernis. 20 Strafpunten
Niet tussen de markeringen van de ingang van een hindernis rijden. Uitsluiting  
Niet tussen de markeringen van de uitgang van een hindernis rijden. Uitsluiting  
Met motorvoertuig of rijwiel in een hindernis. Uitsluiting  
Het nemen van hindernis in verkeerde volgorde Uitsluiting  
Een verplichte doorgang nemen in de verkeerde richting of verkeerde volgorde, zonder herstel. Uitsluiting  
Niet nemen van een verplichte doorgang, zonder dit te herstellen. Uitsluiting  
Tussen de markeringen van de uitgang rijden alvorens alle doorgangen te hebben genomen. Uitsluiting  
Het uitspannen en door de hindernis geleiden van een paard. Uitsluiting  
Overschrijding van de maximum tijd in een hindernis (5 min). Uitsluiting